Українська | English

Головна » Прес-центр » Новини » Архів » 2012 рік

Про розміщення документа "Макроекономічний огляд (червень 2012)"

09.07.2012

прес-реліз

 

 

Споживча інфляція в 2012 році продовжила низхідний тренд – у річному вимірі зростання споживчих цін уповільнилося до 1.9% у кінці першого кварталу (за І квартал воно становило 0.7%, що в основному було обумовлено небазовою інфляцією).

 

Базова інфляція в I кварталі знизилася до 0.2%, що є найнижчим значенням за останні 10 років, а в річному вимірі зростання базового ІСЦ уповільнилося до 5.3%. Загалом фактори попиту стримуючим чином впливали на розвиток інфляційних процесів – негативний розрив ВВП зріс до 2.5% з 1.5% у попередньому кварталі.

 

Небазовий ІСЦ у I кварталі зріс на 1.1% внаслідок зростання цін на адміністративно регульований компонент ІСЦ у зв’язку з подорожчанням підакцизних товарів на 2.0% та послуг ЖКГ на 1.1%, сезонного подорожчання групи сирих продуктів на 0.8% за квартал, зростання цін на паливо на 2.5% (11.6% в річному вимірі) у результаті підвищення світових цін на нафту.

 

Часткове пожвавлення зовнішньої кон’юнктури та підвищення цін на енергоносії всередині країни зумовили зростання ІЦВ у I кварталі на 1.1%, у річному вимірі інфляція виробників продовжувала зменшуватись (до 6.5%).

 

Під впливом несприятливої зовнішньоекономічної кон’юнктури в І кварталі відбулося уповільнення зростання ВВП до 2% у річному вимірі. Найбільше погіршення динаміки відбулося в експортоорієнтованих галузях – металургії та машинобудуванні, що відповідно відобразилося як на загальних показниках промисловості, так і на показниках експорту товарів та послуг.

 

Несприятливий вплив зовнішнього попиту був пом’якшений високим внутрішнім споживчим попитом у результаті збереження високих темпів зростання реальних заробітних плат (на 14.7% за І квартал у річному вимірі). Зростання приватного споживання становило 9.6% у річному вимірі, а оборот роздрібної торгівлі та обсяги наданих послуг у І кварталі в річному вимірі зросли на 14.2% та 14.1% відповідно.

 

Завдяки суттєвому нарощенню державного фінансування зберігся високий внутрішній інвестиційний попит, про що свідчить динаміка капітальних інвестицій (23.2% за І квартал у річному вимірі). Причому значний обсяг інвестицій було спрямовано в машини та обладнання (29.2% від загального обсягу), що стимулювало як виробництво вітчизняного машинобудування, так і імпорт засобів виробництва.  Відновлення експорту зернових завдяки відміні експортного мита наприкінці минулого року та споживання природного газу із українських газосховищ спричинило суттєве зниження запасів матеріальних оборотних коштів у І кварталі 2012 року.

 

Як доходи, так і видатки зведеного бюджету в І кварталі 2012 року зростали високими темпами (16.8% та 17.1% відповідно) на фоні низької інфляції. Наявність первинного профіциту зведеного бюджету в розмірі 1.7% ВВП свідчить про збереження помірно жорстких фіскальних умов.

 

На міжбанківському та готівковому сегментах валютного ринку спостерігалося певне затишшя після зростання активності наприкінці 2011 року, яке пояснюється сезонним фактором та зниженням девальваційних очікувань.

 

Національний банк мінімізував втручання у роботу валютного ринку. Коливання ринкового обмінного курсу відбувалося близько відмітки 8.03 грн./дол. США. Спекулятивна поведінка на готівковому ринку суттєво зменшилась, що призвело до скорочення обсягів чистого попиту на іноземну готівку.

 

Процентна політика Національного банку спрямовувалася на підтримання оптимального рівня банківської ліквідності в умовах стимулювання кредитної активності, що залишається ще достатньо низькою.

 

У І кварталі 2012 року дефіцит поточного рахунку був утричі меншим, ніж у попередньому кварталі і становив 1.3 млрд. дол. США (як і в І кварталі 2011 року). Головним чином це відбулося внаслідок різкого скорочення вартісних обсягів імпорту газу: на 23.6% у річному вимірі – до 3.6 млрд. дол. США (під час зростання середньої ціни на 59% фізичні обсяги закупок скоротилися більш ніж удвічі). Додатковими факторами виступали збільшення експорту зернових та продукції машинобудування.

 

Профіцит фінансового та капітального рахунків у І кварталі 2012 року становив 771 млн. дол. США. Збереження профіциту фінансового рахунку забезпечувалося, головним чином, стабільним залученням інвестицій і кредитів реальним сектором.

 

Дефіцит зведеного платіжного балансу (0.6 млрд. дол. США) разом з першою виплатою кредиту МВФ (0.6 млрд. дол. США) було профінансовано за рахунок міжнародних резервів. Їх обсяг на кінець кварталу становив 31.1 млрд. дол. США, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 3.4 місяця.

 

Високий урожай 2011 року, повільне зростання споживчого попиту та незначне підвищення адміністративно-регульованих цін й тарифів стримуватимуть інфляційний тиск у цьому році.

 

Ефект від зниження цін на сирі продукти в минулі періоди сприятиме зменшенню  базової інфляції. Враховуючи її поточну помірну динаміку, загальний рівень інфляції у 2012 році очікується в межах 5%.

 

Ціни металів у 2012 році залишаться майже незмінними порівняно з 2011 роком, а в 2013 – поступово знижуватимуться. Ціни на нафту очікуються стабільними. Умови торгівлі для України дещо погіршаться внаслідок подорожчання імпортованого газу в 2012 році.

 

У 2012 році темпи зростання ВВП дещо уповільняться порівняно з 5.2% в 2011 році, однак вже в 2013 році зростання знову прискориться унаслідок відновлення зовнішнього попиту.

 

 

 

Повний текст документа опубліковано за адресою www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=117368.

 

  На початок сторінки  
 
Остання модифiкацiя   09.07.2012