Українська | English

Головна » Прес-центр » Архів новин » 2012 рік

Про розвиток фондового ринку України

31.07.2012

прес-реліз

 

 

Обсяги торгів облігаціями внутрішніх державних позик (ОВДП) на вторинному ринку збільшуються. Про це заявила директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики Національного банку України Олена Щербакова, коментуючи дані, зазначені в Загальному огляді фондового ринку України за січень червень 2012 року.

 

За її словами, збільшення обсягів торгів ОВДП на вторинному ринку пов’язане зі зростанням первинного ринку ОВДП, їх меншою ризиковістю порівняно з цінними паперами приватних емітентів та привабливим рівнем дохідності.

 

"За останніми наявними даними частка операцій з цінними паперами, які вільно обертаються на фондовому ринку, не перевищує 10,96% від його загального обороту. Упевнено першість можна віддати саме ринку державних цінних паперів. Так у січні – червні 2012 року Міністерством фінансів України було розміщено ОВДП на суму 28 923,8 млн. грн., 2 112,5 млн. дол. США та 316,6 млн. євро. А загальний обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за станом на 01.07.2012 становив 187 745,0 млн. грн. (на 01.07.2011 – 156 530,0 млн. грн.)", – зазначила Олена Щербакова.

 

Згідно з офіційними даними, на організованому вторинному ринку державних цінних паперів обсяг укладених угод за січень – червень 2012 року становив 60 604,6 млн. грн., тоді як за відповідний період 2011 року – 39 189,3 млн. грн. Середньозважений рівень дохідності, за яким укладалися ці угоди, коливався в межах 11,11% – 12,87%, а в аналогічному періоді 2011 року – від 8,46% до 9,49%, як повідомила директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики. Також вона нагадала, що з 19 лютого 2010 року доступ до участі в аукціонах з первинного розміщення ОВДП мають лише 16 банків – первинних дилерів. Решта бажаючих вкласти кошти в державні цінні папери купують їх на вторинному ринку.

 

Аналізуючи ситуацію на вітчизняному фондовому ринку, Олена Щербакова також зауважила, що на сьогодні на біржовому (організованому) ринку України діють 10 організаторів торгів, найбільшим з яких є Фондова біржа Першої фондової торговельної системи (далі – ФБ ПФТС). Індекс ФБ ПФТС є офіційним показником цієї системи і розраховується на підставі простих акцій підприємств, що пройшли лістинг на ФБ ПФТС.

 

"За результатами січня – червня 2012 року індекс ФБ ПФТС, що відображає коливання цін на акції найбільш привабливих підприємств, зменшився порівняно з початком року на 172,12 пункту (з 534,43 до 362,31 пункту), або на 32,21%, і за станом на 01.07.2012 становив 362,31 пункту. За станом на 01.07.2012 у Біржовому списку ФБ ПФТС зазначено 1 140 цінних паперів: акцій – 529, корпоративних облігацій – 334, державних облігацій – 144, цінних паперів ІСІ – 113 і муніципальних облігацій – 20", – повідомила Олена Щербакова.

 

Вона зазначила, що обсяг торгів ОВДП, корпоративними облігаціями, акціями та муніципальними цінними паперами в січні – червні 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року збільшився і становив 50,6 млрд. грн. (у січні – червні 2011 року – 38,6 млрд. грн.).

 

"Обсяг торгів у січні – червні 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року мав таку динаміку: за ОВДП – збільшився більше ніж на 35,1% і становив 43 813,2 млн. грн. (у січні – червні 2011 року – 32 427,4 млн. грн.); за корпоративними облігаціями – збільшився більше ніж на 34,1% і становив 6 514,7 млн. грн. (у січні – червні 2011 року – 4 858,1 млн. грн.); за акціями – зменшився майже в 4,4 рази і становив 297,5 млн. грн. (у січні – червні 2011 – 1 302,0 млн. грн.); за муніципальними цінними паперами – зменшився більше ніж в 5,1 рази і становив 6,6 млн. грн. (у січні – червні 2011 – 33,6 млн. грн.)", – розповіла директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики.

 

"Аналіз обігу цінних паперів на ФБ ПФТС свідчить про те, що в січні – червні 2012 року найбільша частка операцій припадала на державні облігації. Обсяг торгів з ними становив 43 813,2 млн. грн., а їх частка в загальних торгах ФБ ПФТС – 86,4%", додала вона.

 

У той самий час Олена Щербакова зауважила, що, незважаючи на певне збільшення частки операцій з цінними паперами, здійснюваних на біржовому ринку, є всі підстави вважати, що фондовий ринок залишається надзвичайно закритим: приблизно 89% усіх операцій на ньому здійснюються в так званому приватному режимі. Крім того, дефіцит цінних паперів, що вільно обертаються на ринку, та операцій з ними перешкоджає встановленню об’єктивної вартості та дохідності вітчизняних цінних паперів.

 

"Це унеможливлює активне використання цінних паперів як поширеного інструменту ліквідної застави, звужуючи наші можливості під час рефінансування банків та здійснення операцій на відкритому ринку. Це пояснює недостатньо високу чутливість грошової маси та реальної економіки до змін відсоткових ставок. Нівелюванню зазначених обмежень мало б сприяти законодавче врегулювання низки питань. Національний банк України сприяє розвиткові ринку корпоративних облігацій, зберігаючи за ними статус фінансових інструментів, з якими він може працювати під час здійснення рефінансування банків", – запевнила Олена Щербакова.

 

  На початок сторінки  
 
Остання модифiкацiя   31.07.2012