Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » А

АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ

АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ (asset side operations) – операції, спрямовані на розміщення та використання наявних у банку власних та залучених ресурсів з метою одержання прибутку при раціональному розподілі ризиків за окремими видами операцій та підтриманні необхідного рівня ліквідності.

 

А.о. поділяють на кредитні, облiково-кре­дитні та інвестиційні. Між ними існує тісний взаємозв’язок. Ці операції є найбільш дохідними та разом з тим найбільш ризиковими. Тому банки зобов’язані підтримувати оптимальну структуру своїх активів i залежно вiд еко­номічної ситуації змінювати її або на користь кредитів, або на користь інвестицій. На сьогод­нішній день в Україні в структурі активних операцій банків переважають кредитні операції.

 

Операції, пов’язані з придбанням (обліком) векселів або використанням векселів як застави, відносять до облiково-кредитних А.о.

До інвестиційних А.о. належать операції з придбання банками цінних паперів.

 

Джерело:

Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем
ризик-менеджменту в банках України //
Постанова Правління Національного банку України від 02.08.2004 № 361.

 

  На початок сторінки