Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » Б

БАНКІВСЬКА ГРУПА

БАНКІВСЬКА ГРУПА (banking group) – група юридичних осіб, які мають спільного контролера, що складається: 1) з материнського банку та його українських та іноземних дочірніх та/або асоційованих компаній, які є фінансовими установами; 2) з двох або більше фінансових установ і в якій банківська діяльність є переважною.

 

Розрізняють наступні види Б.г.: а) міжнародна Б.г. – група фінансових установ, пов’язаних відносинами контролю, діяльність якої представлена більше ніж в одній країні та яка підлягає нагляду на консолідованій основі з боку іноземного органу нагляду; б) іноземна Б.г. – група, яка є частиною міжнародної Б.г.; в) національна Б.г.Б.г., яка не є частиною міжнародної Б.г.

 

Б.г. підлягає ідентифікації контролером Б.г. (юридичною або фізич­ною особою) або Національним банком України на підставі інформації, отриманої під час здійснення банківського нагляду, від інших державних органів, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг, іноземних органів нагляду.

 

Національний банк України має право встановлювати вимоги до Б.г. щодо: наявності ефективної системи корпоративного управління; управління ризиками; внутрішнього контролю; наявності облікових процедур, інформаційних систем, необхідних для забезпечення виконання вимог на консолідованій основі; складання та порядку подання консолідованої та субконсолідованої звітності; достатності регулятив­ного капіталу; економічних нормативів; лімітів і обмежень стосовно певних видів діяльності, в т. ч. щодо діяльності на території інших держав; порядку подання необхідної звітності та інформації.

 

Б.г. та кредитно-інвестиційні підгрупи зобов’язані дотримуватися вимог щодо достатності регулятивного капіталу та всіх економічних нормативів. Страхові підгрупи зобов’язані дотримуватись вимог щодо достатності регулятивного капіталу, який розраховується за даними субконсолідованої звітності страхової підгрупи.

 

Нагляд за банками – учасниками Б.г. здійснюється відповідними територіальними управліннями та підрозділами центрального апарату банківського нагляду Національного банку України на постійній основі.

Джерела:

1. Про банки і банківську діяльність //
Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ.

2. Про внесення змін до деяких Законів України щодо нагляду
на консолідованій основі // Закон України від 19.05.2011 р. № 3394-VІ.

3. Про затвердження Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп // Постанова Правління Національного банку України
від 09.04.2012 № 134.

 

  На початок сторінки