Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » Б

БАНКІВСЬКА ЛІЦЕНЗІЯ

БАНКІВСЬКА ЛІЦЕНЗІЯ (banking license) – документ, який видає національний банк україни в установленому порядку відповідно до законів україни «про банки і банківську діяльність», «про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» і «положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів» та на підставі якого бан­ки та філії іноземних банків мають право здійснювати банківську діяльність.

 

Метою надання Б.л. є нормативне врегулювання банківської діяльності, підвищення надійності та стабільності банківської системи України та забезпечення захисту інтересів вкладників і кредиторів банків. Банки мають право здійснювати банківську діяльність лише після отримання Б.л.

 

Для отримання Б.л. юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, подає Національному банку України разом із заявою про видачу банківської ліцензії такі документи: 1) копію свідоцтва про державну реєстрацію; 2) копію статуту з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи; 3) копії зареєстрованого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщен­ня акцій та свідоцтва про реєстрацію випуску акцій (для бан­­ку, що створюється у формі публічного акціонерного товариства); 4) відомості про кількісний склад спостережної ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії; 5) відомості за формою, визначеною Національним банком України, що дають змогу зробити висновок про: а) наявність як мінімум трьох осіб, призначених членами правління (ради директорів), у тому числі голови правління, їх професійну придатність і ділову репутацію; б) професійну придатність головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту; в) ділову репутацію членів спостережної ради, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту; г) наявність організаційної структури та відповідних спеціалістів, необхідних для забезпечення надання бан­ківських та інших фінансових послуг, банківського обладнання, комп’ю­терної техніки, програмного забезпечення, приміщень, що відповідають вимогам, встановленим Національним банком України; 6) копії внутрішніх положень банку, що регламентують надання банківських та інших фінансових послуг, визначають порядок здійснення внутрішнього контролю та процедуру управління ризиками; 7) бізнес-план на три роки, складений згідно з вимогами Національного банку України; 8) копію платіжного документа про внесення плати за видачу банківської ліцензії, розмір якої встановлює Національний банк України.

 

Джерела:

Про банки і банківську діяльність // Закон України від 07.12.2000р. № 2121-ІІІ.

  На початок сторінки