Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » Б

БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД (ДЕПОЗИТ)

БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД (ДЕПОЗИТ) (deposit) – угода, відповідно до якої одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що наді­йшла, зобов’язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором. слово «депозит» походить від лат. depositum – переданий на зберігання.

 

У банківській практиці Б.в. розглядають як кошти в готівковій або в безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку та підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору.

 

Договір Б.в. укладається в письмовій формі. Договір Б.в., в якому вкладником є фізична особа, є публічним договором. До відносин бан­ку та вкладника за рахунком, на який внесений вклад, застосовуються положення про договір банківського рахунка.

 

Б.в. поділяють на: вклади на вимогу (видача вкладу на першу вимогу) та строкові вклади (повернення вкладу зі спливом встановленого договором строку). Договором може бути передбачено внесення грошової суми на інших умовах її повернення.

 

За договором Б.в. незалежно від його виду банк зобов’язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, крім вкладів, зроблених юридичними особами на інших умовах повернення, які встановлені договором.

 

Якщо відповідно до договору Б.в. вклад повертається вкладникові на його вимогу до закінчення строку або до настання інших обставин, визначених договором, проценти за цим вкладом виплачуються у розмірі процентів за вкладами на вимогу, якщо договором не встановлений більш високий процент.

 

За користування вкладом банк виплачує вкладникові проценти на суму вкладу в розмірі, встановленому договором.

 

Джерела:

1. Цивільний кодекс України //
Закон України від 16.01.2003 р. № 435-ІV.

2. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб //
Закон України від 23.03.2012 р. № 4452-VI.

 

  На початок сторінки