Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » Б

БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ

БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ (bank accounts) – рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов’язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів і які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.

 

До системи Б.р. для грошового обороту належать такі рахунки: кореспондентські; поточні (поточний з овердрафтом, поточні рахунки типу «Н», «П», карткові рахунки, поточні рахунки виборчих фондів); вкладні (депозитні), кредитні (позичкові), розподільчі тощо.

 

Зазначені рахунки відкриваються юридичним та фізичним особам на умовах, викладених в Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.

 

Б.р. є бухгалтерським документом банку, в якому обліковується рух коштів клієнта банку. За своїм економічним змістом Б.р. є обліковою одиницею, яка використовується банками з метою обліку прав грошових вимог клієнта до банку, що виникають з договору банківсь­кого рахунка, а також для обліку виконання банківських операцій, які здійснюються відповідно до виду Б.р.

 

Б.р. відкриваються банком клієнтові на підставі договору банківського рахунку на умовах, погоджених сторонами. Відповідно до договору банк зобов’язаний: 1) здійснювати для клієнта операції, передбачені для рахунків даного виду; 2) зарахувати грошові кошти, що надійшли на рахунок клієнта, в день надходження до банку відповідного платіжного інструмента; 3) за розпорядженням клієнта видати або перерахувати з його рахунка грошові кошти в день надходження до банку відповідного платіжного інструмента.

 

Згідно з договором Б.р. клієнт зобов’язаний сплатити банку плату за виконання відповідних операцій. За користування грошовими коштами, що знаходяться на рахунку клієнта, банк може сплачувати проценти, сума яких зараховується на рахунок.

 

Джерело:

Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття
рахунків у національній та іноземних валютах //
Постанова Правління Національного банку України
від 12.11.2003 р. № 492.

 

  На початок сторінки