Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » Б

БЕК-ОФІС

БЕК-ОФІС (back office) – операційно-обліковий підрозділ банку, який забезпечує роботу підрозділів, що беруть участь в управлінні активами та пасивами, та здійснює діяльність щодо оформлення, обліку та реєстрації угод з цінними паперами, а також розрахунків з клієнтами. завданням б.-о. є формування кредитних справ і безпосереднє оформлення видачі кредиту, оцінка якості кредитного портфеля, відкриття рахунків, здійснення бухгалтерських операцій, документарне оформлення та супровід угод, укладених трейдерами компаній-контрагентів у фронт-офісі тощо.

 

Б.-о. існують у банках, інвестиційних компаніях та інших організаціях, які укладають угоди на ринку цінних паперів. Залежно від організаційної структури банку його Б.-о. може складатися із одного департаменту або може включати кілька підрозділів, пов’язаних з оформленням документації, управлінням ризиками, обліком та розрахунками. Деякі банки об’єднують частину функцій, що виконують Б.-о., в так звану функцію мідл-офісу – підрозділу, який забезпечує підготовку та прийняття рішень.

 

Джерело:

Положення про організацію операційної діяльності в банках України // Постанова Правління Національного банку України
від 18.06.2003 р. № 254.

 

  На початок сторінки