Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » Б

БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ

БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ (credit reference agency) – юридична особа, виключною діяльністю якої є збір, оброблення, зберігання, захист і використання інформації, яка складає кредитну історію. основним видом діяльності б.к.і. є ведення кредитної історії.

 

Б.к.і. створюється у формі господарського товариства. Його заснов­никами можуть бути юридичні та фізичні особи. Статутний капітал Б.к.і. формується виключно за рахунок грошових коштів засновників і має бути не менше 5 млн. грн.

 

На ведення своєї діяльності Б.к.і. повинно отримати відповідну ліцензію в Міністерстві юстиції України. Б.к.і. діє на підставі Положення, яке регламентує правила формування і ведення кредитних історій та затверджується виконавчим органом Б.к.і. за погодженням з Уповноваженим органом.

 

Б.к.і. має право отримувати відомості та інформацію на договірних засадах.

 

Користувачами Б.к.і. можуть бути банки, небанківські фінансові установи та інші суб’єкти господарської діяльності, які надають майно в кредит або послуги з відстроченням платежу.

 

Б.к.і. надають інформацію з кредитних історій у формі кредитних звітів, які містять ін­формацію, що відображає кредитну історію суб’єкта кредитної історії, та ведуть реєстр запитів щодо кредитних історій.

 

Джерело:

Про організацію формування та обігу кредитних історій //
Закон України  від 23.06.2005 р. № 2704-IV.

 

  На початок сторінки