Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » В

ВАЛЮТА

Валюта (currency) грошові знаки держав, що застосовуються в розрахунках (від італ. valuta цінність, вартість).

 

Національна В. (В. України) – грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають у обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають у обігу, кошти на рахунках, у внес­ках у банківських та інших фінансових установах на території України. В. України є єдиним законним засобом платежу на території України, який приймається без обмежень для оплати будь-яких вимог і зобов’язань.

 

Іноземна В. – іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет, що перебувають у обігу та є законним пла­тіж­ним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають у обігу, кошти в грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших фінансових установ за межами України.

 

(Див. Банкнота, Валюта України, Грошова одиниця, Монета).

 

 

Джерела:

Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та перспективи змін / за ред. В. С. Стельмаха. — К.: ЦНДНБУ, УБС, 2009. - 404 с.

  На початок сторінки