Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » В

ВЕКСЕЛЬ

ВЕКСЕЛЬ (promissory note) – цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).

 

Розрізняють простий i переказний Вексель. Вексель переказний - вексель, який містить письмовий наказ однієї особи (юридичної або фізичної) іншій особі сплатити у зазначений строк визначену суму грошей третій особі.

 

Вексель простий - вексель, який містить зобов’язання векселедавця сплатити у зазначений строк визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

Джерела:

1. Конвенція, якою запроваджено Уніфікований Закон про переказні векселі та прості векселі. Підписана в Женеві 7 червня 1930р.

2. Про обіг векселів в Україні // Закон України від 05.04.2001 р. №2374-ІІІ.

3. Про цінні папери та фондовий ринок // Закон України від 23.02.2006 №3480-ІІІ.

4. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України // постанова Правління Національного банку України від 16.12.2002 № 508.

  На початок сторінки