Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » Г

ГРОШОВА БАЗА

ГРОШОВА БАЗА (monetary base) – сукупність зобов’язань Національного банку України в національній валюті, що забезпечують зростання грошових агрегатів і кредитування економіки. Г.б. є показником бази фінансування та основою для формування грошових агрегатів, а не самим грошовим агрегатом. Г.б. включає готівкові кошти, випущені в обіг Національним банком України, і переказні депозити в національній валюті в Націо­нальному банку України. До готівкових коштів в обігу належать банкноти та монети, емітовані Національним банком України, за винятком банкнот і монет у сховищах Національного банку України, касах і банкоматах установ Національного банку України. До переказ­них депозитів належать зобов’язання Національного банку України за коштами на кореспондентських рахунках, коштами обов’язкових резервів та іншими коштами на вимогу інших депозитних корпорацій, а також коштами на рахунках інших фінансових корпорацій, нефінансових корпорацій та домашніх господарств (працівників Національного бан­ку) у національній валюті в Національному банку України.

 

Джерело:

Методологічний коментар //
 Бюлетень Національного банку України. – 2012. - № 10. – с.182.

 

  На початок сторінки