Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » Г

ГРОШОВА ОДИНИЦЯ

ГРОШОВА ОДИНИЦЯ (monetary unit) – законодавчо встановлений грошовий знак країни, головний елемент національної грошової системи, одиниця грошової лічби, за допомогою якої визначаються ціни, тарифи та інші вартісні показники. Розмір і назва Г.о. встановлюються в кожній країні законодавством.

 

У ст. 99 Конституції України визначено, що Г.о. України – гривня, а забезпечення її стабільності – головна функція Національного банку України. У ст.32 Закону України «Про Національний банк України» також вказано, що Г.о. України – гривня, яка дорівнює 100 копійкам. Літерний код валюти – UAH, код валюти цифровий – 980, скорочена назва – «грн.» В обігу знаходяться: банкноти номінальною вартістю 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, розмінні монети номінальною вартістю 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок та обігова монета номінальною вартістю 1 грн.

 

У ст.3 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» зазначено, що грошові знаки випускаються у вигляді банкнот і монет, які мають вказану на них номінальну вартість. Г.о. ділиться на більш дрібні пропорційні частини. У більшості країн існує десяткова система ділення 1:10:100.

 

Назва Г.о., як правило, складається історично. Вперше в незалежній Україні гривню визнано Г.о. України Постановою Президії Верховної Ради України від 10 грудня 1991 р. До 1992 р. на території України офіційною Г.о. був радянський карбованець. З січня 1992 р. до вересня 1996 р. функціонувала тимчасова Г.о. – український карбованець.

 

Вважають, що назва Г.о. України – гривні походить від вагової та грошово-лічильної одиниці часів Київської Русі.

 

Джерела:

1.   Конституція України // Закон України від 28.06.1996 р.

 

2.   Про Національний банк України// Закон України від 20. 05. 1999 р. №679 – XIV.

 

3.   Гроші та кредит: Підручник. — 4-е вид., переробл. і доп. / М.І. Савлук, А.М. Мороз, І.М. Лазепко та ін.; за заг. ред. М.І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2006. -744 с.

 

  На початок сторінки