Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » Д

ДЕПОЗИТНИЙ СЕРТИФІКАТ

ДЕПОЗИТНИЙ СЕРТИФІКАТ (certificate of deposit) – борговий цінний папір Національного банку України в бездокументарній формі з іменною ідентифікацією власників на підставі реєстру власників системи кількісного обліку СЕРТИФ, який свідчить про розміщення в Національному банку України коштів банків і підтверджує їх право на отримання внесеної суми та процентів після закінчення встановленого строку. Д.с. – один із монетарних інструментів Національного банку України.

 

Розміщення та розрахунки за Д.с. здійснюються лише в безготівковій формі в національній валюті України. Умови розміщення, максимальна або мінімальна сума заявки від банку, сума вкладу, строк, на який розміщується Д.с., визначаються залежно від ситуації на грошово-кредитному ринку.

 

Д.с. мають право обігу на відкритому ринку лише серед банків, а також можуть використовуватися як застава на міжбанківському кредитному ринку та як забезпечення кредитів рефінансування Національного банку України.

 

Джерела:

1. Цивільний кодекс України // Закон України від 16.01.2003 р. № 435-ІV.

2. Про цінні папери та фондовий ринок // Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV.

3.Положення про регулювання Національним банком України ліквідності
банків України // Постанова Правління Національного банку України
від 30.04.2009 р. № 259.

 

  На початок сторінки