Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » Д

ДЕРЖАВНИЙ БАНК

ДЕРЖАВНИЙ БАНК (state-owned bank) – банк, 100% статутного капіталу якого належить державі.

 

Д.б. засновується за рішенням Кабінету Міністрів України, а його статутний капітал формується за рахунок коштів Державного бюджету.

 

Органами управління Д.б. є наглядова рада та правління банку. Наглядова рада є вищим органом управління Д.б., що здійснює контроль за діяльністю правління банку з метою збереження залучених у вклади грошових коштів, забезпечення їх повернення вкладникам і захисту інтересів держави як акціонера, а також здійснює інші функції, визначені Законом України «Про банки і банківську діяльність». Органом контролю Д.б. є ревізійна комісія, персональний та кількісний склад якої визначаються наглядовою радою.

 

До складу наглядової ради входять члени наглядової ради банку, призначені Верховною Радою України, Президентом України та
Кабінетом Міністрів України.

 

Рішення про зміну розміру статутного капіталу Д.б. та припинення його діяльності приймається Кабінетом Міністрів України.

 

Д.б. має право додавати до свого найменування слово «державний», використовувати зображення Державного герба України, Державного прапора України.

 

Джерело:

Про банки і банківську діяльність //
Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ.

 

  На початок сторінки