Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » Д

ДЕФЛЯЦІЯ

ДЕФЛЯЦІЯ (deflation) – тенденція до зниження середнього рівня цін в економіці.

 

Д. є явищем, протилежним інфляції, і знаходить прояв у підвищенні купівельної спроможності грошей. Дефляційні заходи спрямовані на звуження грошових потоків у економіці шляхом: а) вилучення з обігу частини грошової маси; б) скорочення фінансових засобів, що функціо­нують в економіці; в) зменшення обсягу грошової маси в обігу шляхом обмеження кредитування, підвищення облікової ставки центрального банку, нормативів обов’язкових резервів, продажу цінних паперів на відкритому ринку; г) проведення бюджетно-податкової політики, яка надає пріоритет надходженням у бюджет над розширенням державних витрат; д) застосування різноманітних заходів державного регулювання: адміністративне зниження цін, замороження заробітної плати, обмеження деяких соціальних пільг і соціального забезпечення, координація та контроль за політикою підприємств тощо.

 

Джерело:

Габард, Р. Глен. Гроші, фінансова система та економіка: [Підручник] / Габард, Р. Глен. [Перевод с англ.]; наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. - К.: КНЕУ, 2004. - 889с.

  На початок сторінки