Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » Д

ДЕФОЛТ

ДЕФОЛТ (default) невиконання умов кредитного договору або інших умов, пов’язаних з борговими зобов’язаннями чи цінними паперами. Д. характеризує неспроможність юридичної особи (корпоративний Д.) або держави (суверенний Д.) повністю або частково виконати свої боргові зобов’язання. Розрізняють два види Д.: звичайний Д. (банкрутство) і технічний Д.

 

Звичайний Д. характеризує неспроможність позичальника виконати свої зобов’язання, що призводить до його банкрутства.

 

Ознакою технічного Д. є порушення позичальником будь-яких умов кредитного договору (відмова чи неможливість сплатити процен­ти, ненадання передбачених договором документів тощо) чи іншого боргового зобов’язання, але потенційно за певних умов позичальник може виконати цей договір. Після оголошення кредитором технічного Д. боржника здійснюється процедура реструктуризації боргу, можуть бути змінені його умови, одні боргові зобов’язання можуть бути замінені іншими тощо. Зазвичай, технічний Д. не призводить до банкрутства позичальника.

 

(Див. Банківська криза, Ліквідація банку, Невиконання зобов'язань, Фінансове оздоровлення банку).

 

 

Джерело:

1.  Барановський О.І. Сутність і різновиди фінансових криз / О.І. Барановський // Фінанси України. - 2009. - № 5. - С. З - 20.

 

2.  Науменкова С. В. Розвиток фінансового сектору України в умовах формування нової фінансової архітектури // С.В. Науменкова, С.В. Міщенко. - К.: УБС, ЦНДНБУ, 2009. - 384 с.

 

3.  Офіційні дані Національного банку України. - Режим доступу: http:www.bank.gov.ua.

 

  На початок сторінки