Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » Д

ДИСКОНТ

ДИСКОНТ (discount) – 1) різниця між номінальною вартістю і ринковою ціною фінансового інструменту без урахування накопиченого за час придбання купона, якщо ринкова ціна нижча від номіналу («ринковий» Д.); 2) у бухгалтерському обліку – різниця між номінальною вартістю ринкового інструменту та його вартістю під час первісного визнання без урахування нарахованих на час придбання процентів, якщо така вартість нижча за номінальну вартість («обліковий» Д.).

 

Джерело:

Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами
в банках України // Постанова Правління Національного банку України
від 03.10.2005 р. № 358.

 

  На початок сторінки