Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » Е

ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ

ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ (e-money) – одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов’язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі.

 

Випуск електронних грошей може здійснювати виключно банк. Банк має право здійснювати випуск електронних грошей, номінованих лише в гривні. Банк, що здійснює випуск електронних грошей бере на себе зобов’язання з їх погашення.

 

Користувачем електронних грошей може бути суб’єкт господарювання або фізична особа. Користувач – суб’єкт господарювання має право використовувати електронні гроші для здійснення оплати товарів, робіт, послуг. Користувачі – фізичні особи мають право використовувати електронні гроші для здійснення оплати товарів, робіт, послуг і переказувати електронні гроші іншим користувачам – фізичним особам.

 

Користувач – суб’єкт господарювання має право отримувати електронні гроші та пред’являти їх до погашення лише в обмін на безготівкові кошти.

 

Користувачі – фізичні особи мають право отримувати електронні гроші та пред’являти їх до погашення в обмін на готівкові або безготівкові кошти.

 

Порядок здійснення операцій з електронним грошима та максимальна сума електронних грошей на електронному пристрої, що перебуває у розпорядженні користувача, визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України.

 

Банк, що має намір здійснювати випуск електронних грошей, зобов’язаний до початку їх випуску узгодити з Національним банком України правила використання електронних грошей, у порядку, встановленому нормативно-правовим актом Національного банку України.

 

Таким чином, користувачі мають право здійснювати операції з електронними грошима відповідно до вимог законодавства України та за правилами використання електронних грошей, узгоджених з Національним банком України.

Джерело:

1. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні// Закон України від 05.04.2001 № 2346-ІІІ;

2. Положення про електронні гроші в Україні // постанова Правління Національного банку України від 04.11.2010 № 481.

  На початок сторінки