Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » Е

ЕМІСІЯ ГРОШЕЙ

ЕМІСІЯ ГРОШЕЙ (issue of money) – випуск в обіг нових грошових знаків (від лат. emissio – випуск). Е.г. є однією із найважливіших функцій центрального банку, якому належить монопольне право емісії національної валюти та організації її обігу. Здійснюючи Е.г., центральний банк намагається забезпечити таку кількість грошей в обігу, яка необхідна для обслуговування процесу обміну товарами та послугами в економіці.

 

Обсяг Е.г. розраховується на підставі прогнозних макроекономічних показників розвитку економіки: обсягу валового внутрішнього продукту, інфляції, параметрів бюджету, доходів населення тощо.

 

Е.г. як правило, здійснюється в безготівковій формі шляхом зарахування відповідної суми коштів на кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Коли ж гроші вилучаються з обігу, то відповідна сума, навпаки, списується з цих рахунків.

 

Процедура Е.г. суворо регламентована і здійснюється центральним банком через валютний, фондовий та кредитний канали та забезпечується отриманням Національним банком України еквівалентного обсягу іноземної валюти або ліквідних фінансових інструментів. У разі необхідності через ці ж канали відбувається й вилучення грошей з обігу.

 

Через валютний канал гроші випускаються/вилучаються шляхом здійснення Національним банком України операцій з купівлі/продажу іноземної валюти на міжбанківському ринку.

 

Через фондовий канал гроші випускаються/вилучаються шляхом здійснення Національним банком України операцій з купівлі/продажу на відкритому ринку державних цінних паперів.

 

Через кредитний канал гроші випускаються шляхом здійснення Національним банком України підтримки ліквідності банків через механізми рефінансування. При цьому кошти випускаються на зворот­ній основі під відповідне забезпечення, яке надається Національному банку України в заставу на визначений термін (від 1 до 365 днів залежно від інструменту рефінансування), після якого повертаються до Національного банку України та вилучаються з обігу.

 

Готівкові гроші випускаються в обіг виключно в обмін на безготів­кові. Відбувається це в процесі економічної діяльності. При виникненні у клієнтів банків потреб у готівкових коштах, банки отримують їх у Національному банку України з одночасним списанням еквіва­лент­ної суми безготівкових коштів з їхнього кореспондентського рахунку в Національному банку України.

 

Джерела:

1.  Мищенко С. В. Современные проблемы теории денег и денежного обращения / С.В. Мищенко. - К.: ЦНИНБУ, УБС, 2011. - 230 с.

 

2. Як працює "друкарський верстат" / Інформаційні матеріали. Офіційні повідомлення. Архів. – 2009 р. // Офіційний сайт Національного банку України Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=81200&cat_id=81190

 

  На початок сторінки