Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » Е

ЕФЕКТИВНА СТАВКА ВІДСОТКА

ЕФЕКТИВНА СТАВКА ВІДСОТКА (effective interest rate) – ставка, на основі якої здійснюється дисконтування очікуваного потоку майбутніх грошових платежів або надходжень упродовж очікуваного терміну дії (існування) фінансового інструменту до чистої балансової вартості (амортизованої собівартості) цього фінансового інструменту.

 

Е.с.в. використовується під час первісного визнання фінансового інструменту в бухгалтерському обліку з метою забезпечення підготов­ки банками фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності. Е.с.в. забезпечує однаковий рівень дохідності (витратності) шляхом рівномірного розподілу доходів і витрат на всі періоди протягом строку дії фінансового інструменту.

 

Е.с.в. застосовується для: визнання про­центних доходів (витрат) за фінансовим інструментом; оцінки фінансових інструментів, що обліковуються за амортизованою собівартістю (кредитів, депозитів, боргових цінних паперів); обчислення теперішньої вартості майбутніх грошових потоків для розрахунку зменшення корисності фінансових активів.

 

Джерело:

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції» // Наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2000 № 91.

  На початок сторінки