Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » І

ІНДЕКС ХЕРФІНДАЛЯ-ХІРШМАНА

ІНДЕКС ХЕРФІНДАЛЯ-ХІРШМАНА (Herfindahl-Hirschman Index (HHI) – показник, що використовується з метою оцінки рівня монополізації галузі. І.Х-Х. рекомендований Керівництвом з розрахунку показників фінансової стійкості МВФ як індикатор рівня концентрації в банківському секторі. Розраховується І.Х-Х. як сума квадратів часток окремого показника діяльності фірми за формулою:

,

 

де І – значення І.Х-Х; Pk – певний показник діяльності окремого банку (наприклад, власний капітал), за яким здійснюється оцінка рівня монополізації ринку; Р – значення відповідного показника для всієї банківської системи. ; N – кількість банків у банківській системі.

 

Для характеристики рівня концентрації в банківській діяльності використовують такі показники як власний капітал, активи, кредит­ний портфель, обсяг залучених коштів тощо. І.Х-Х. може мати значення від 0 до 1. Встановлена така шкала градації рівня концентрації залежно від рівня І.Х-Х.: 1) 0 – мінімальна концентрація; 2) від 0 до 0,1 – низький рівень концентрації; 3) від 0,10 до 0,18 – середній рівень концентрації; 4) понад 0,18 – високий рівень концентрації. У разі наявності на ринку одного банку, тобто повної монополії, І.Х-Х. буде дорівнювати 1. На практиці використовуються й інші види градації – від 0 до 1000 або до 10000.

 

Джерело:

Вулфел Чарльз Дж. Энциклопедия банковского дела и финансов / Чарльз Дж. Вулфел. — Самара: Корпорация «Федоров», 2000. — С. 559

  На початок сторінки