Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » І

ІНДИКАТОРИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ

ІНДИКАТОРИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ (financial stability indicators) – показники поточного фінансового стану та стійкості фінансових установ країни та їх контрагентів із сектору корпорацій та сектору домашніх господарств.

 

Система І.ф.с. включає агреговані дані для окремих установ і показники, що дають уявлення про ринки, на яких здійснюють свою діяльність фінансові установи. І.ф.с. розраховуються та поширюються з метою використання у макропруденційному аналізі.

 

У 2001 р. МВФ представив першу систему І.ф.с., а в 2004 р. вона була уточнена і базовий набір показників визнано значущим для всіх країн світу. З цього часу центральні банки провідних країн світу почали створювати відповідні підрозділи для аналізу та прогнозування стабільності функціонування банківських і фінансових систем.

 

Методологія МВФ, на якій базується розрахунок І.ф.с., передбачає компіляцію та поширення 40 індексів: 25 індикаторів для установ сек­тору депозитних корпорацій (12 із яких основні) та 15 індикаторів для клієнтів сектору депозитних корпорацій, у т. ч.: інші фінансові корпорації (2 індикатори), нефінансові корпорації (5 індикаторів), домашні господарства (2 індикатори), ліквідність ринку (2 індикатори) та ринки нерухомості (4 індикатори).

 

Національний банк України на основі методології, викладеної в «Індикаторах фінансової стійкості: Керівництво з компіляції» (МВФ, 2007), щоквартально складає та поширює дані щодо І.ф.с. сектору депозитних корпорацій (банків) за 12 основними та 10 ре­комен­дова­ни­ми індикаторами.

 

Інформація щодо І.ф.с. розміщується на сторінці МВФ в мережі Інтернет.

 

 

Джерела:

1. Офіційний сайт Національного банку України. –
Режим доступу: http:www/ bank.gou.ua.

2. Показатели финансовой устойчивости. Руководство по составлению. – Вашингтон: Международный Валютный Фонд, 2007. 324 с.

  На початок сторінки