Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » І

ІНСАЙДЕР

ІНСАЙДЕР (insider) особа, яка завдяки своєму службовому становищу або спорідненим зв’язкам має доступ до конфіденційної інформації про діяльність банку, що недоступна широкій громадськості, та може використати її у власних цілях з метою збагачення, одержання неконкурентних переваг, привілеїв тощо.

 

До інсайдерів – фізичних осіб належать:

 

1) власники істотної участі;

 

2) управлінський персонал банку: а) перші керівники: голова та члени спостережної ради банку, голова правління (ради) директорів, члени правління (ради) директорів, заступники голови правління
(ради) директорів (президент, віце-президенти), головний бухгалтер і його заступники; б) інший управлінський персонал: керівники та головні бухгалтери філій; керівники структурних підрозділів банку та члени кредитного комітету (кредитної комісії), які беруть участь у визначенні кредитної, інвестиційної та облікової політики, політики управління активами та пасивами, ключових напрямів діяльності банку; в) пра­цівники внутрішнього аудиту та члени ревізійної комісії;

 

3) контролери: особи, які здійснюють зовнішній аудит банку та керівники державних органів, які відповідно до своїх посадових обов’яз­ків здійснюють контроль за діяльністю банків;

 

4) керівники та контролери афілійованих і споріднених осіб;

 

5) асоційовані особи: рідні брати, сестри, батьки, чоловік, дружина або повнолітні діти керівників, контролерів банку та керівників установ – акціонерів банку, які є власниками істотної участі в банку.

 

До інсайдерів – юридичних осіб належать: а) власники істотної участі; б) афілійовані особи: установа, що має істотну участь у банку або в якій банк є власником істотної участі; в) споріднені особи: установа, в якій власником істотної участі є особа, яка одночасно є власником істотної участі в банку або керівники якої одночасно є керівниками банку; г) асоційована особа – юридична особа, в якій керів­ником є батьки, брати, сестри, дружина, чоловік або діти тих керівників і контролерів банку, а також установ акціонерів банку, які є власниками істотної участі в банку.

 

Угоди, укладені з І., не можуть передбачати більш сприятливі умови, ніж угоди, укладені з іншими особами.

 

Більш сприятливими умовами визнаються: 1) отримання активу низької якості від І.; 2) викуп у І. активу за значно вищою ціною, ніж та, яку банк сплатив би за придбання такого активу від неінсайдера; 3) продаж І. активу за значно нижчою ціною, ніж та, яку банк отримав би від продажу такого активу неінсайдеру; 4) вкладення коштів у цінні папери І., в які банк в іншому випадку не вкладав би, в зв’язку з високим рівнем їх ризику; 5) оплата за товари та послуги, надані І., за вищими цінами, ніж ті, за якими банк сплачував би за аналогічні товари та послуги неінсайдерам, або оплата таких товарів і послуг у тих випадках, коли б неінсайдеру оплата взагалі не надавалась; 6) прийнят­тя меншого забезпечення виконання зобов’язань, ніж вимагається від інших клієнтів; 7) надання І. кредиту для придбання акцій цього банку та під забезпечення акцій банку; 8) строк сплати відсотків за користування кредитом не визначений або передбачений в кінці строку дії кредитного договору.

 

Джерело:

Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні //
Постанова Правління Національного банку України від 28.08.2001 р. № 368.

 

  На початок сторінки