Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » І

ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ

ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ (mortgage-backed security) – цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та які посвідчують право власників на отримання від емітента належних їм коштів. До І.ц.п. належать: іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та заставні.

 

Іпотечні облігації – облігації, виконання зобов’язань емітента за якими забезпечене іпотечним покриттям. Можуть випускатися звичайні та структуровані іпотечні облігації. Емітентом звичайних іпотеч­них облігацій є іпотечний кредитор, а емітентом структурованих іпотечних облігацій – спеціалізована іпотечна установа.

 

Іпотечний сертифікат іпотечний цінний папір, забезпечений іпотечними активами або іпотеками.

 

Заставна – борговий цінний папір, який засвідчує безумовне право його власника на отримання від боржника виконання за основним зо­бов’я­занням, за умови, що воно підлягає виконанню в грошовій фор­мі, а в разі невиконання основного зобов’язання – право звернути стяг­нення на предмет іпотеки.

 

Джерело:  

Про цінні папери та фондовий ринок //
Закон України від 23.02.2006 № 3480-І
V.

 

  На початок сторінки