Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » К

КОНЦЕНТРАЦІЯ КАПІТАЛУ

КОНЦЕНТРАЦІЯ КАПІТАЛУ (concentration of capital) – збільшення розмірів капіталу банку в процесі його нагромадження. К.к. може здійснюватися шляхом збільшення капіталу банку за рахунок власних коштів (капіталізація частини прибутку), залучення додаткових коштів акціонерів, власників і кредиторів, а також на основі консолідації капіталу шляхом приєднання, злиття банків або створення банківських об’єднань.

 

Необхідність К.к. обумовлена потребою в розширенні масштабів і підвищенні ефективності банківської діяльності; забезпеченні стійкос­ті банківської системи; дотриманні вимог законодавства та нормативів Національного банку; забезпеченні платоспроможності, ліквідності та безпеки діяльності банків; підвищенні рівня їх конкурентоспроможності та гнучкості у реагуванні на циклічні зміни розвитку економіки; необхідністю покриття капіталом банківських ризиків тощо.

 

Основними показниками К.к. на рівні банківської системи є: відношення капіталу, активів і зобов’язань банків до ВВП; питома вага капіталу, активів і зобов’язань 3-х, 5-ти та 10-ти найбільших банків, відповідно, в капіталі, активах і зобов’язаннях банківської системи країни; середня вартість капіталу, активів і зобов’язань, що припадають на один банк; кількість банківських установ на 100 тис. жителів; зосередження банківського капіталу в окремих регіонах тощо.

 

Основними показниками К.к. на рівні окремого банку є: загальна сума його капіталу, активів і зобов’язань; питома вага цих показників у відповідних показниках банківської системи країни, індекс Херфіндаля-Хіршмана. Додатково можуть використовуватися показники рен­табельності, конкурентоспроможності, ліквідності тощо.

 

Джерело:

1. Про захист економічної конкуренції // Закон України від 11.01.2001 р. № 2210-III.

2. Стосовно пропозиції щодо поглинання компаній // Директива Європейського парламенту та Ради Європи 2004/25/ЄС від 21.04.2004р. // OJ 2004 L 142/12.

  На початок сторінки