Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » К

КОРЕСПОНДЕНТСЬКИЙ РАХУНОК

КОРЕСПОНДЕНТСЬКИЙ РАХУНОК (correspondent account) рахунок, відкритий конкретному банку в центральному банку або в іншому банку. К.р. призначений для відоб­ра­ження розрахунків, які здійснює один банк за дорученням і за рахунок іншого банку на підставі укладеної між ними кореспондентської угоди (договору).

 

Основними видами К.р. є. 1. «Ностро» (від іт. nostro conto – «наш рахунок у Вас») рахунок, відкритий банком у банку-кореспон­денті для відображення взаємних розрахунків банків та їх клієнтів. Для бан­ку, який має рахунок «ностро», він є активним, оскільки відображує розміщення коштів у формі банківського депозиту. Для іншого банку даний рахунок є пасивним, оскільки відображає за­лучені ресурси та називається рахунок «лоро». 2. «Лоро» (від іт. loro conto – «Ваш рахунок у нас») рахунок, відкритий банком своєму банку-ко­рес­пон­ден­ту, на який зараховуються всі одержані або видані за його дорученням суми коштів. У банківському листуванні термін «лоро» також вживається по відношенню до кореспондентського рахунку третього банку, відкритого у банку-кореспонденті даної кредитної установи, а рахунок банку-корес­пондента в даній кредитній установі нази­вається «ностро». 3. «Востро» (від іт. vostro conto) рахунок, який банк веде за кордоном у місцевій валюті. Банк, який розмістив кошти на такому рахунку, буде посилатися на нього як на рахунок «ностро».

 

Умови ведення К.р. передбачаються в договорах при встановленні кореспондентських відносин між банками.

 

Джерело:

Міщенко В.І. Банківські операції: Підручник /В.І. Міщенко, Н.Г. Слав 'янська, О.Г. Коренєва. — 2-е вид., переробл. і доп. — К. : Знання, 2007. — С. 177 — 205.

  На початок сторінки