Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » К

КРЕДИТНИЙ ДЕФОЛТНИЙ СВОП

КРЕДИТНИЙ ДЕФОЛТНИЙ СВОП (credit default swap) – кредитний дериватив (своп), угода, згідно з якою покупець на основі разових або регулярних внесків сплачує премію за кредитний ризик емітентові, який бере на себе зобов’язання погасити виданий покупцем кредит третій стороні в разі неможливості погашення кредиту боржником (дефолт третьої сторони). Покупець К.д.с. отримує цінний папір, який гарантує обов’язкове повернення суми виданого кредиту або купленого боргового зобов’я­зан­ня. У разі дефолту, покупець передає емітентові боргові папери (кредитний договір, облігації, векселі), а в обмін отримує від емітента компенсацію на суму боргу плюс несплачені проценти, а також ті, що повинні бути нараховані до дати погашення.

 

Існує дві форми компенсації: грошова ком­пенсація або фізична поставка активу. Перша форма передбачає покриття емітентом збитку покупця в розмірі різниці між номінальною та реальною вартістю активу. У разі фізичної поставки, емітент CDS зобов’язаний викупити визначений у контракті актив за визначену ціну.

 

(Див. Премія, Своп, Своп сукупного доходу, Фінансовий актив).

 

 

Джерело:

Науменкова С. В. Валюта і валютна політика / С. В. Науменкова, В. І. Міщенко. — К.: Знання, 2010. — 84 с.

  На початок сторінки