Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » К

КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ

КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ (lending operations; credit operations) – вид активних банківських операцій, пов’я­за­них із розміщенням залучених банком коштів шляхом їх надання в тимчасове користування або прийняттям зобов’язань про надання коштів у тимчасове користування на певних умовах, а також надання гарантій, поручительств, акредитивів, акцептів, авалів, розміщення депозитів, проведення фак­торингових операцій, фінансового лізингу, видача кредитів у фор­мі врахування векселів, у формі операцій репо, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов’язання боржника щодо повернення за­боргованої суми, а також на зобов’язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми (відстрочення платежу).

 

Джерело:
Положення про порядок формування та використання банками України
резервів для відшкодування можливих втрат
за активними банківськими операціями //
Постанова Правління Національного банку України від 25.01.2012 р. № 23.

 

  На початок сторінки