Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » Л

ЛІКВІДНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

ЛІКВІДНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ (banking system liquidity) – динамічний стан, який забезпечує своєчасність, повноту та безперервність виконання всіх грошових зобов’я­зань банківської системи країни, характеризує рівень її надійності та достатність коштів відповідно до потреб розвит­ку економіки.

 

Л.б.с. – це спроможність банківської системи забезпечити своєчасне виконання всіх зобов’язань перед вкладниками, кредиторами та акціонерами банківських установ, можливість залучати в необхідному обсязі вільні кошти юридичних і фізичних осіб, надавати кредити та інвестувати у розвиток економіки країни.

 

Л.б.с. забезпечується коштами обов’язко­вих резервних вимог, які зберігаються на рахунках банків у центральному банку та вільною ліквідністю, тобто коштами понад необхідний обсяг обов’язкових резервних вимог.

 

З метою регулювання ліквідності банків Національний банк з урахуванням поточної ситуації на грошовому ринку застосовує: 1) операції з рефінансування (постійно діюча лінія рефінансування для надання банкам кредитів овернайт, кредити рефінансування); 2) операції репо (операції прямого репо, операції зворотного репо); 3) операції з власними борговими зобов’язаннями (депозитні сертифікати овернайт та строком до 90 днів); 4) операції з державними облігаціями України.

 

Джерела:

1. Ліквідність банківської системи України: Науково-аналітичні матеріали.
Вип. 12. В.І.Міщенко, А.В. Сомик. – К. Центр наукових досліджень
Національного банку України, 2008. – 180с.

2. Про затвердження Положення про регулювання
Національним банком України ліквідності банків України // Постанова Національного банку України від 30.04.2009 р. № 259.

 

  На початок сторінки