Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » М

МАРЖА

МАРЖА (margin) – показник, що використовується в торговельній, біржовій, страховій, інвестиційній та банківській практиці. М. може мати такі значення.

 

1. Різниця між двома значеннями вартості одного й того ж активу (фінансового інструменту), що використовується з метою одержання прибутку. Наприклад, різниця між ціною покупця та продавця, відсот­ковими ставками, цінами товарів, курсами валют, котируваннями цінних паперів тощо. Синонімом терміну М. є термін «спред».

 

2. Мінімальна частка власних коштів інвестора при купівлі цінних паперів на умовах надання йому брокерського кредиту через маржинальний рахунок (мінімальний відсоток від вартості цінних паперів, який відповідає сумі, що її повинен мати інвестор на влас­ному рахунку при купівлі цінних паперів за кошти, одержані в кредит).

 

3. Гарантійний внесок, що забезпечує виконання зобов’язань за бір­жовою угодою при торгівлі ф’ючерсними та опціонними контр­актами. Розрізняють: а) початкову (операцій­ну performance margin) М. у вигляді сплаченої застави при відкритті позиції на ринку ф’ючерс­них контрактів у розмірі кількох відсотків від вартості контр­акту, яка повертається після закриття позиції на ринку; б) змінну (варіаційну variation margin) М. різниця між розрахунковими цінами біржі за даним ф’ючерсним контрактом поточного та попереднього дня, яка розраховується для відкритої позиції, що переходить на наступний торговий день.

 

4. Різниця між ставками відсотків за кредитами та депозитами, між відсотковими ставками для окремих позичальників або кредиторів, між відсотковими ставками за активними та пасивними операціями. Чиста процентна М. – показник прибутковості банку різниця між середньою відсотковою ставкою, яку одержує банк за кредитами та інвестиціями, та середньою ставкою, сплаченою за зобов’язаннями та капіталом.

 

5. Показник, що відображає (у процентах) відношення суми чистого процентного доходу банку до середньої суми активів, на які нараховано процентний дохід.

 

Джерело:

Финансово-кредитный энциклопедический словарь /Под общ. ред. А.Г. Грязновой. — М.: Финансы и статистика, 2002. — С.491.

  На початок сторінки