Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » М

МЕТАЛЕВИЙ РАХУНОК

МЕТАЛЕВИЙ РАХУНОК (metal account) – кореспон­дентський, поточний або вкладний (депозитний) рахунок, який уповноважений банк відкриває своєму клієнту для обліку операцій, що здійснюються з банківськими металами.

 

Кореспондентські рахунки в банківських металах банки можуть відкривати: 1) в уповноважених банках; 2) у Національному банку та 3) у банках-нерезидентах. Поточні рахунки в банківських металах банки можуть відкривати: 1) юридичним особам – резидентам (крім банків); 2) фізичним особам – резидентам, які не займаються підприємницькою діяльністю; 3) фізичним особам – нерезидентам.

 

Проценти за залишком банківських металів, що обліковуються на поточних рахунках клієнтів, сплачуються як у банківських металах, так і в гривнях за офіційним (обліковим) курсом банківських металів, установленим Націо­нальним банком на дату виплати, передбачену в договорі на розрахунково-касове обслугову­вання, укладеному банком з клієнтом.

 

Вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах банки відкривають: 1) юридичним особам – резидентам (крім банків); 2) фізичним особам – резидентам, які займаються підприємницькою діяльністю; 3) фізичним особам – резидентам, які не займаються підприємницькою діяльністю; 4) фізичним особам – нерезидентам.

 

Джерело:

Положення про здійснення уповноваженими банками
операцій  з банківськими металами //
Постанова Правління Національного банку України від 06.08.2003 р. № 325.

 

  На початок сторінки