Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » О

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА БАНКУ

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА БАНКУ (accounting policy of a bank) – сукупність визначених у межах чинного законодавства принципів, методів і процедур, які використовує банк для ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності.

 

Свою облікову політику кожен банк визначає самостійно на основі «Положення про облікову політику банку», відповідно до якого розроб­ляє систему та форми управлінського обліку, внутрішньої звітності та контролю операцій, визначає права працівників на підписання документів, затверджує правила документо­обігу та технологію обробки облікової інфор­мації, додаткову систему рахунків і регістрів аналі­тич­ного обліку.

 

Джерело:

Положення про процентну політику Національного банку України //
Постанова Правління Національного банку України від 18. 08. 2004 р. № 389.

 

  На початок сторінки