Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » О

ОБЛІКОВА СТАВКА

ОБЛІКОВА СТАВКА (discount rate) – один із монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк України встановлює для банків та інших суб’єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених і розміщених грошових коштів на відповідний період. О.с. є базовою процентною ставкою щодо інших процентних ставок Національного банку України. О.с. використовується Національним банком України одночасно як засіб реалізації грошово-кредитної політики та орієнтир ціни на гроші. Динаміка О.с. характеризує основні напрями змін грошово-кредитного регулювання.

 

Рівень і характер змін О.с. залежить від тенденцій економічного розвитку країни, макроекономічних і бюджетних процесів, стану гро­шо­во-кредитного ринку тощо. О.с. має підтримуватися на позитив­но­му рівні щодо прогнозованого рівня інфляції, який визначається Кабінетом Міністрів України на відповідний рік і враховується при складанні державного бюджету. О.с. є найнижчою ставкою серед процентних ставок, за якими Національний банк України може підтримувати ліквідність банків. Розмір О.с. затверджується рішенням Правління Національного банку України.

 

Джерело:

Положення про процентну політику Національного банку України //
Постанова Правління Національного банку України від 18.08. 2004 р. № 389.

 

  На початок сторінки