Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » О

ОБОВ’ЯЗКОВІ РЕЗЕРВИ

ОБОВ’ЯЗКОВІ РЕЗЕРВИ (reserve requirements) – один із монетарних інструментів для регулювання обсягів грошової маси в обігу та управління грошово-кредитним ринком. Обов’яз­ко­во­му резервуванню підлягають усі залучені банком кошти, за винятком коштів, залучених від банків-резидентів, міжнародних фінансових організацій та коштів, залучених на умовах субординованого боргу. Банки України формують О.р., виходячи із встановлених Національним банком України нормативів обов’язкового резервування до зобов’язань щодо залучених банком коштів. Національний банк України може встановлювати для різних видів зобов’язань диференційовані нормативи О.р. залежно від: строку залучення коштів (короткострокові зобов’язання банку, довгострокові зобов’язання банку); виду зобов’язань у розрізі валют (національна, іноземна, в т. ч. в банківських металах); суб’єктів (юридичні/фізичні особи, резиденти/ не­ре­зиденти).

 

Для всіх банків установлюється єдиний порядок визначення та фор­мування О.р. Залежно від стану грошово-кредитного ринку та прогнозу його подальшого розвитку Правління Національного банку України приймає окремі рішення щодо: звітного періоду резервування; нормативів О.р.; складу зобов’язань банку (об’єкта резервування), щодо яких установлюються нормативи О.р.; обсягу О.р., який має щоденно на початок операційного дня зберігатися на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України; порядку формування та зберігання коштів О.р. на окремому рахунку в Національному банку України.

 

Формування та зберігання банками коштів О.р. здійснюється в грошовій одиниці України на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України та/або на окремому рахунку в Національному банку України. За залишками коштів О.р., що перераховані банками на окремий рахунок у Національному банку України, Національний банк нараховує проценти в установленому ним порядку за умови дотримання банком порядку формування та зберігання О.р.

 

Джерело:

Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні //
Постанова Правління Національного банку України від 28.08.2001 р. № 368.

 

  На початок сторінки