Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » О

ОПЕРАЦІЙНА КАСА

ОПЕРАЦІЙНА КАСА (cash office) – пiдроздiл банку, який виконує операції з касового обслуговування клієнтів. До складу О.к. входять прибуткові та видаткові каси, каси для розміну грошей, вечiрнi каси, каси перерахування готівки, сховища. Прибуткові каси здійснюють приймання та перерахування готівки протягом операційного дня. Приймання грошей проводиться від підприємств, організацій, установ, населення, а також виручки торговельних підприємств для зарахування коштів на банківські рахунки. Видаткові каси видають готівку із каси банку підприємствам, організаціям, установам, індивідуальним позичальникам, які одержують позички в банку, вкладникам, а також фізичним особам, які одержують готівку з власних поточних рахунків. Вечірня каса приймає від підприємств, організацій готівку після закінчення операційного дня, а також інкасаторські сумки з готівкою вiд інкасаторів банку. Каси перерахування готівки здійснюють перерахування, сортування та пакування готівки, яка надходить вiд підприємств, організацій та банків. Перерахування готівки проводиться касирами лічильних бригад каси перерахування. Кожну бригаду очолює контролер. Працівники каси перерахування несуть повну матеріальну вiдпо­вi­дальнicтъ за доручені їм цiнностi. Залежно від видів і кількості послуг банки можуть створювати каси з приймання комунальних платежів, вкладні каси, каси з реалiзацiї пам’ятних i ювілейних монет тощо. Надлишок грошей із О.к. банків передається до оборотної каси вiдповiдного територіального управління Національного банку України. У разi потреби банку в готiвцi (підкріплення), вона надходить до О.к. банку із оборотної каси територіального управління Національного банку.

 

Джерело:

Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні //
Постанова Правління Національного банку України від 01.06.2011 р. № 174.

 

  На початок сторінки