Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » О

ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ

ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ (operating income) – надходження, отримані банком у результаті здійснення операцій чи надання послуг своїм клієнтам. О.д. складаються з процентних (отримані проценти) та непроцентних (чисте позитивне сальдо) доходів від торговельних операцій на валютному ринку та ринку цінних паперів; дивідендів; доходів від фінансового лізингу; отриманих штрафів тощо. До складу О.д. не включають доходи, отримані від продажу основних засобів, доходи неопераційних підрозділів (їдальні, гуртожитки), штрафи та пені, отримані за господарськими операціями. У міжнародній практиці до О.д. також не включають отримані дивіденди від вкладень у дочірні компанії та доходи вiд оперативного лізингу основних засобів і нематеріальних активів. Основною статтею О.д. вітчизняних банків є процентні доходи. Їх частка в структурі доходів окремих банків складає 70–85%. Найбільша питома вага в структурі О.д. належить доходам, одержаним від надання кредитів. Частка доходів вітчизняних банків від операцій з цінними паперами, на відміну від зарубіжних банків, залишається відносно низькою, що є наслідком недостатньої розвиненості вітчизняного фондового ринку.

 

Джерело:

Міщенко В.І. Банківські операції: Підручник / В.І. Міщенко, Н.Г. Слав 'янська, О.Г. Коренєва. —2-е вид., переробл. і доп. — К. : Знання, 2007. — С.46-48.

  На початок сторінки