Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » О

ОФІЦІЙНИЙ ОБМІННИЙ КУРС ГРИВНІ

ОФІЦІЙНИЙ ОБМІННИЙ КУРС ГРИВНІ (official hryvnia exchange rate) – курс валюти, встановлений на певну дату Національним банком України як уповноваженим органом держави. Порядок встановлення та використання офіційного курсу гривні до іноземних валют регламентовано «Положенням про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів», затвердженим пос­тановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 496, згідно з яким офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів встановлюється: а) що­ден­но для вільно конвертованих валют (1-а група Класифікатора іно­зем­них валют), для іноземних валют інших країн, які є головними зовнішньоекономічними партнерами України, і для банківських мета­лів – золота, срібла, платини та паладію; б) один раз на місяць для спеціальних прав запозичення (СПЗ) та інших іноземних валют.

 

Курс банківських металів визначається на підставі інформації про ціни на дорогоцінні метали, визначені (зафіксовані) учасниками Лондонської асоціації ринку дорогоцінних металів, учасниками Лондонського ринку платини та паладію та офіційного обмінного курсу грив­ні до долара США.

 

Офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів починає діяти наступного дня після дня його затвердження. У разі, коли офіційний курс встановлено на останній робочий день тижня або на передсвятковий день, він діє протягом наступних вихідних чи святкових днів. Офіційний курс, встановлений в останній робочий день тижня або в передсвятковий день, починає діяти в перший робочий день наступного тижня чи в перший післясвятковий робочий день.

 

Встановлений Національним банком офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів використовується резидентами та нерезидентами України для здійснення бухгалтерського обліку операцій з іноземною валютою та банківськими металами, а також валют­них операцій з Державним казначейством України. Відповідно до існуючого в Україні валютного режиму, Національний банк не бере на себе зобов’язання здійснювати операції з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів із суб’єктами валютного ринку за офіційним курсом.

 

Інформація про встановлені офіційні курси гривні до іноземних валют та банківських металів розміщується в мережі Інтернет, надсилається територіальним управлінням Національного банку, центральним органам виконавчої влади.

 

Джерела:

1. Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів // Постанова Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 496.

2. Науменкова С. В. Валюта і валютна політика / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко. — К.: Знання, 2010. - 84 с.

  На початок сторінки