Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » П

ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ

ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ (liability-side transactions) – операції, за допомогою яких банки формують свої фінансові ресурси для проведення кредитних, інвестиційних та інших активних операцій. Завдяки П.о. формуються власні, залучені та запозичені кошти банку. До П.о. належать: розміщення акцій банку, залучення вкладів, отримання кредитів від центрального банку та на міжбанківському ринку, випуск банківських облігацій, векселів та інших зобов’язань. Результати П.о. відображаються у пасиві балансу банку. Часто під П.о. розуміють лише залучення коштів на вклади та в позики, тобто операції з формування ресурсів банку, необхідних йому понад суму власного капіталу. П.о., пов’язані з розміщенням акцій чи залученням внесків засновників, відрахуваннями з поточного і нерозподіленого прибутку, сприяють збільшенню власного капіталу банку. Грошові кошти, які банки одержують шляхом приймання вкладів (депозитів), є залученими коштами. Таке залучення коштів називають депозитним. Кошти, одержані шляхом випуску облігацій або інших зобов’язань чи на основі запозичень на міжбанківському ринку, в центральному банку, називають запозиченими коштами. Запозичені кошти найчастіше залучаються для підтримки ліквідності та платоспроможності банку. Інколи практики називають процес залучення ресурсів фондуванням.

 

У П.о. центральних банків переважає випуск банкнот, у інвестиційних – випуск i розміщення цінних паперів, а в ощадних – залучення депозитів.

 

Джерело:

Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем
ризик-менеджменту в банках України // Постанова Правління
Національного банку України від 02.08.2004 р. № 361.

 

  На початок сторінки