Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » П

ПЛАТІЖНА СИСТЕМА

ПЛАТІЖНА СИСТЕМА (payment institution) – платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є обов’язковою функцією, що має виконувати П.с.

 

Внутрішньодержавна П.с. - П.с., в якій платіжна організація є резидентом та яка здійснює свою діяльність і забезпечує проведення переказу коштів виключно в межах України.

 

Міжнародна П.с. - П.с., в якій платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою діяльність на території двох і більше країн та забезпечує проведення переказу коштів у межах цієї платіжної системи, у тому числі з однієї країни в іншу.

 

Платіжна організація (П.о.) – юридична особа, що визначає правила роботи П.с., а також виконує інші функції щодо забезпечення діяльності П.с. та несе відповідальність згідно з чинним законодавством та укладеними договорами.

 

Учасник П.с. – юридична особа, що на підставі договору з П.о. надає послуги користувачам П.с. щодо проведення переказу коштів за допомогою цієї системи та відповідно до законодавства України має право надавати такі послуги.

 

Оператор послуг платіжної інфраструктури – клірингова установа, процесингова установа та інші особи, уповноважені надавати окремі види послуг в П.с. або здійснювати операційні, інформаційні та інші технологічні функції щодо переказу коштів.

 

Користувач П.с. – юридична або фізична особа, якій надається послуга П.С. щодо виконання переказу коштів учасником П.с.

 

Платіжні організації П.с., учасники П.с. та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право здійснювати діяльність в Україні виключно після їх реєстрації Національним банком України.

 

Джерело:

Про платіжні системи та переказ коштів в Україні // Закон України від 05.04.2001 р. № 2346-ІІІ.

  На початок сторінки