Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » П

ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС (balance of payments) співвідношення між сумою грошових надходжень, отриманих країною з-за кордону, та сумою здійснених нею платежів за кордон протягом певного періоду.

 

П.б. є вартісним вираженням масштабів, структури та характеру зовнішньоекономічних операцій країни та її участі у світовому господарстві. За формою складання П.б. є статистичним звітом, у якому в систематизованому вигляді наведено сумарні дані про зовнішньо­економічні операції резидентів країни з резидентами інших країн
(з нерезидентами) за певний період (місяць, квартал, рік). П.б. складається на певну дату.

 

Основні компоненти платіжного балансу групуються за двома рахунками: рахунком поточних операцій, рахунком операцій з капіталом і фінансових операцій.

 

Рахунок поточних операцій включає всі операції з реальними цінностями, що відбуваються між резидентами та нерезидентами, а також операції, пов’язані з безоплатним наданням або одержанням цінностей, які призначені для поточного використання. У структурі поточного рахунка виділяються чотири основні компоненти: товари, послуги, доходи та поточні трансферти.

 

Рахунок операцій з капіталом охоплює всі операції, які включають одержання або оплату капітальних трансфертів (трансферти на інвестиційні цілі, прощення боргу, перекази мігрантів тощо), а також придбання або реалізацію нефінансових активів та прав власності, таких як, наприклад, торгові марки, патенти, авторські права, права на видобуток корисних копалин та інші.

 

П.б. складається з двох частин – надход­жень і платежів. Якщо грошові надходження перевищують платежі, П.б. є активним (профіцитним), а якщо сума платежів більша від надходжень – П.б. пасивний (дефіцитний).

 

В Україні відповідальність за складання П.б. на законодавчому
рівні покладено на Національний банк. П.б. складається щоквартально та публікується в аналітично-статистичному виданні Національного банку України «Платіжний баланс і зовнішній борг України» та на сторінці Національного банку в мережі Інтернет.

 

Джерело:

Методологічні основи розробки платіжного балансу та зовнішнього боргу України // Платіжний баланс і зовнішній борг України за 2009 р. –
К.: НБУ. – 2010. – С. 89-90.

 

  На початок сторінки