Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » П

ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ

ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ (solvency) – спроможність банку виконати законні вимоги кредиторів. П. характеризується рівнем забезпеченості фінансових зобов’язань банку власним капіталом. Коефіцієнт П. банку розраховується як відношення власного капіталу банку до активів, зважених на ризик. Неплатоспроможність банку визначається як його неспроможність протягом одного місяця в повному обсязі виконати законні вимоги кредиторів через відсутність коштів або зменшення розміру капіталу банку до суми, що становить менше третини суми, встановленої Національним банком як мінімально необхідної.

 

Поняття П., як і поняття ліквідності характеризують здатність банку виконувати свої фінансові зобов’язання. Відмінність полягає в тому, що П. передбачає виконання зобов’язань за рахунок власного капіталу, тоді як ліквідність – повне виконання всіх зобов’язань банківської установи.

 

Джерело:

Міщенко В.І. Банківські операції: Підручник /В.І. Міщенко, Н.Г. Слав 'янська, О.Г. Коренєва. — 2-е вид., переробл. і доп. — К. : Знання, 2007. - С. 84 - 85.

  На початок сторінки