Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » П

ПОТОЧНИЙ РАХУНОК

ПОТОЧНИЙ РАХУНОК (current account) – вид банківського рахунка, який відкривається банками юридичним i фізичним особам на договірній основі для зберігання грошових коштів і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України. П.р. відкривається підприємствам усіх видів і форм власності, їх відокремленим пiдpоздiлам, а також фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів операцій за цими рахунками відповідно до чинного законодавства.

 

До поточних рахунків також належать: 1) рахунки за спеціальними режимами вико­ристання, які відкриваються у випадках, передбачених законами України або актами Кабінету Міністрів України; 2) поточні рахун­ки типу «Н», відкриті в національній валюті офіційним представництвам і представництвам юридичних осіб – нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю на території України; 3) поточ­ні рахунки типу «П», відкриті в національній валюті постійним представництвам; 4) поточні (накопичувальні) рахунки виборчих фондів; 5) інвестиційні рахунки, що відкриваються нерезидентам-інвесторам для здійснення інвестиційної діяльності в Україні, а також для повернення іноземної інвестиції та прибутків, доходів, інших
кош­тів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні.

 

П.р. фізичним особам – не суб’єктам підприємницької діяльності відкриваються як вклади до запитання i використовуються їх власниками для здійснення розрахункових операцій як i П.р. юридичних осіб.

 

Порядок відкриття i закриття П.р. регламентується Національним банком, а конкретні умови визначаються банками, які такі рахунки відкривають. Власник П.р. самостійно розпоряджається коштами, які на ньому розміщено, та може зняти з цього рахунка суму, що не перевищує фактичний залишок. У разі потреби в коштах, що перевищує суму залишку, використовують П.р. з овердрафтом і контокорентні рахунки. Інколи такі рахунки відносять до кредитних.

 

Підприємства мають право відкривати кілька різних рахунків, один з яких визначається головним. В окремих країнах замість одного П.р. використовують два окремі рахунки – поточний і розрахунковий.

 

Джерело:

Інструкція про порядок відкриття,використання і закриття рахунків
у національній та іноземних валютах //
Постанова Правління Національного банку України
від 12.11.2003 р. № 492.

 

 

  На початок сторінки