Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » П

ПРОЦЕНТНА СТАВКА ЗА ДЕПОЗИТОМ

ПРОЦЕНТНА СТАВКА ЗА ДЕПОЗИТОМ (deposit interest rate) – процентна ставка, яку банк виплачує власнику депозиту. Її ще називають депозитною ставкою.

 

Розмір процентної ставки за депозитом визначається депозитним договором (угодою) і залежить від строку депозиту (терміновий, до запитання), виду валюти, суми депозиту та суми мінімального поповнення, виду вкладника (фізична особа, суб’єкт господарювання), а також від порядку виплати доходу.

 

Проценти на банківський вклад нараховуються від дня, наступного за днем надходження вкладу в банк, до дня, який передує його поверненню вкладникові або списанню з рахунка вкладника з інших підстав.

 

Джерело:

Мишкін Ф.С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків /
 Ф.С. Мишкін; пер. з англ. С. Панчишина, Г. Стеблія, А.Стасишина. –
К.: Основи, 1998. – 963 с.

 

  На початок сторінки