Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » Р

РАХУНОК ЛОРО

РАХУНОК ЛОРО (loro account) – рахунок, відкритий банком своєму банку-кореспон­денту, на якому відображаються всі операції, що здійснюються за його дорученням. Походить від італ. loro conto – «Ваш рахунок у нас». При встановленні кореспондентських відносин передбачається валюта рахунка, умови платежів у межах наявних на рахунку сум чи можливий овердрафт тощо. Зазвичай, за рахунками лоро нараховуються проценти та комісійна винагорода за виконання доручень.

 

Інколи Р.л. розглядають як вид кореспондентського рахунка за міжнародними розрахунками, який відкривається у вітчизняному бан­ку на ім’я іноземного банку.

 

(Див. Кореспондентський рахунок, Кореспондентські відносини, Рахунок ностро).

 

Джерело:

Міщенко В.І. Банківські операції: Підручник /В.І. Міщенко, Н.Г. Слав 'янська, О.Г. Коренєва. — 2-е вид., переробл. і доп. — К. : Знання, 2007. — С. 177 — 205.

  На початок сторінки