Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » Р

РАХУНОК НОСТРО

РАХУНОК НОСТРО (nostro account) – кореспондентський рахунок банку, відкритий у банку-кореспонденті, на якому відображуються всі взаємні платежі. Походить від італ. nostro conto – «наш рахунок у Вас». Умови ведення Р.н. обговорюються при встановленні кореспондентських відносин між двома банками: визначається валюта рахунка, умови платежів у межах наявних на рахунку сум чи в порядку овер­драфту, комісійні тощо. Зазвичай, при веденні Р.н. нараховуються проценти та комісійна винагорода за виконання доручень.

 

(Див. Кореспондентський рахунок, Кореспондентські відносини, Рахунок ностро).

 

Джерело:

Міщенко В.І. Банківські операції: Підручник /В.І. Міщенко, Н.Г. Слав 'янська, О.Г. Коренєва. — 2-е вид., переробл. і доп. — К. : Знання, 2007. — С. 177 — 205.

  На початок сторінки