Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » Р

РЕВОЛЬВЕРНИЙ КРЕДИТ

РЕВОЛЬВЕРНИЙ КРЕДИТ (revolving credit) – автоматично поновлюваний (від лат. revolve – обертатись) кредит, який широко використовується у світовій практиці на ринку позичкового капіталу. Р.к. надається без додаткових переговорів між позичальником і банком, якщо сума кредиту не перевищує встановленого ліміту та строків погашення. У цьому відношенні Р.к схожий на кредитування на основі кредитної лінії, хоча й має суттєві відмінності. Сторонами в угоді про надання Р.к. можуть бути уряди, міжнародні організації, групи банків, підприємства та фізичні особи. Р.к. надається, як правило, позичальникам, які мають постійні відносини з банком, якісну кредитну історію, або під надійні гарантії. Прикладом Р.к. можуть бути кредити за кредитними картками та за єдиним активно-пасивним поточним рахунком у формі овердрафту, певні кредитні лінії. Клієнт банку в разі нестачі власних коштів може скористатися Р.к. без попередження банку і без оформлення додаткових документів, але в межах обумовленого угодою ліміту кредитування. Р.к. погашається в міру надходжень коштів на рахунок клієнта. Погашення заборгованості відновлює вільний ліміт кредитування та автоматично продовжує право користування Р.к.

 

Джерело:

Міщенко В. І. Банківські операції: Підручник /В.І. Міщенко, Н.Г. Слав 'янська, О.Г. Коренєва. — 2-е вид., переробл. і доп. — К.: Знання, 2007. — С. 280 — 283.

  На початок сторінки