Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » Р

РЕГУЛЮВАННЯ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВ

РЕГУЛЮВАННЯ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВ (adjustment of banks’ liquidity) – механізм, який використовує Національний банк України з метою управління грошово-кредитним ринком у межах визначених монетарних параметрів. Для Р.л.б. Національний банк України з урахуванням поточної ситуації на грошово-кре­дит­ному ринку застосовує такі інструменти: операції з рефінансування (постійно діюча лінія рефінансування для надання банкам кредитів овернайт, кредити рефінансування); операції репо (операції прямого репо та зворотного репо); операції з власними борговими зобов’я­за­н­ня­ми (депозитні сертифікати та овернайт до 90 днів); операції з державними облігаціями України.

 

Джерело:

Про затвердження Положення про регулювання
Національним банком України ліквідності банків України //
Постанова Національного банку від 30.04.2009 р. № 259.

 

  На початок сторінки