Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » Р

РЕКАПІТАЛІЗАЦІЯ

РЕКАПІТАЛІЗАЦІЯ (recapitalization) – термін використовується переважно для характеристики процесу зміни або відновлення статутних капіталів банків або інших фінансових установ (від лат. reповторна дія) – 1) зміна структури капіталу банку чи фінансової установи шляхом конвертації цінних паперів, наприклад, заміни облігацій акціями; 2) передача на основі відповідних процедур всіх або частини акцій банку чи фінансової установи іншим власникам; 3) викуп державою банків шляхом обміну їх активів на облігації внутрішньої державної позики з подальшою їх монетизацією центральним банком. Наприклад, Р. державою в 2009 р. комерційних банків «Київ», «Родовідбанк» і «Укргазбанк», внаслідок чого фактично відбулася їх націоналізація.

 

Джерело:

Про затвердження Порядку участі держави у капіталізації банків: Постанова КМУ від 04.11.2008 № 960 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 85. – С. 285.

 

  На початок сторінки