Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » Р

РЕФІНАНСУВАННЯ

РЕФІНАНСУВАННЯ (refinancing) – операції з надання банкам кредитів у встановленому Національним банком порядку. Основною метою Р. є регулювання ліквідності банків на виконання Національним банком функції кредитора останньої інстанції. Для цього Національний банк використовує такі кредити Р.: 1) постійно діюча лінія рефінансування для надання банкам кредитів овернайт; 2) кредити рефінансування строком до 90 днів.

 

За потреби підтримки ліквідності банків на більш тривалий строк Національний банк України може прийняти рішення щодо здійснення рефінансування шляхом проведення тендерів строком до 360 днів.

 

На основі постійно діючої лінії Р. Національний банк здійснює підтримку короткострокової (миттєвої) ліквідності банку в національній валюті шляхом надання кредиту овернайт: 1) під забезпечення дер­жав­ними облігаціями України (крім облігацій зовнішньої державної позики) або депозитними сертифікатами; 2) без забезпечення (бланковий кредит).

 

Р. банків здійснюється шляхом проведення кількісного або процент­ного тендера. Тендери проводяться з такою періодичністю: 3 середи підряд – Р. строком до 14 днів і одна середа – Р. строком до 90 днів.

 

Національний банк України здійснює Р. банків шляхом проведення тендерів лише під відповідне забезпечення. Перелік прийнятного забезпечення щоквартально доводиться до відома банків.

 

Національний банк України здійснює Р. банків за процентною став­кою, що не нижча, ніж облікова ставка Національного банку України, та яка протягом дії кредитного договору не підлягає коригуванню.

 

Джерело:

 Про затвердження Положення про регулювання
Національним банком України ліквідності банків України //
Постанова Національного банку від 30.04.2009 р. № 259.

 

  На початок сторінки